Wypadek z winy dziecka

Wypadek z winy dziecka

15 marca 2019 Bez kategorii 0

Wypadek z winy dziecka

Osoby małoletnie, do osiągnięcia 13 lat nie ponoszą odpowiedzialności za swoje czyny, gdyż nie można postawić im zarzutu winy. Wyłączenie ich odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę stanowi wyraz pewnego przekonania. Osoby takie ze względu na swój stopień rozwoju psychofizycznego nie mogą same właściwie kierować swym postępowaniem. Dodatkowo, osoba, która przed ukończeniem 13 r. życia spowodowała szkodę, nie odpowie za nią  także wtedy, gdy w momencie wyrokowania osiągnie już ten wiek.

Inną kwestią jest odpowiedzialność małoletnich po ukończeniu przez nich 13 lat. Po osiągnięciu tego wieku, małoletniemu można przypisać winę, ale wtedy gdy stopień rozwoju psychofizycznego nie jest niższy niż u rówieśników.

Kto zatem jest odpowiedzialny?

Za szkodę wyrządzoną przez osobę małoletnią, odpowiedzialni są w szczególności rodzice którym przyznano prawa rodzicielskie. Również  osoby zobowiązane do nadzoru nad małoletnim i tylko wtedy, gdy nadzoru tego nie wykonywały starannie. Odpowiedzialności odszkodowawczej zobowiązany do nadzoru nie poniesie w  przypadku, gdy osoba nadzorowana wyrządza szkodę działając w obronie koniecznej. Również w stanie wyższej konieczności, czy innych sytuacjach, wykluczających uznanie jej zachowania za bezprawne.

Mimo iż bezpośredniemu sprawcy szkody (czyli małoletniemu) winy przypisać nie można, to jednak jego działanie musi mieć charakter bezprawny. Poszkodowany może napotkać pewne trudności dowodowe związane z wykazaniem winy w/w osób.

To na stronie powodowej będzie ciążył obowiązek wykazania winy rodzica. Jest to zatem sytuacja odmienna od tej, która ma miejsce przy odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez dziecko nie mające jeszcze ukończonych 13 lat. W rzeczywistości znacznie utrudnia osobie poszkodowanej skuteczne dochodzenie roszczenia.

Szkody wyrządzone przez dziecko na cudzym mieniu.

Nawet jeśli zachowujemy dużą ostrożność i uważamy na dzieci przy wsiadaniu  to nie wszystko zawsze mamy pod kontrolą. Może się zdarzyć, że przy wysiadaniu jednego dziecka , drugie otworzy drzwi, uderzając nimi w zaparkowany obok samochód. Jeśli nasze dziecko, które jeszcze nie ukończyło 13–tego roku życia uszkodzi drugi samochód, to straty pokryjemy z naszego OC. Jeśli do szkody doprowadzi nasza starsza pociecha, to pozostaje AC albo uiszczenie strat z własnej kieszeni. Polisa OC tego rodzaju szkód już nie pokryje.

Dlatego warto od najmłodszych lat wpajać dzieciom zasady ruchu drogowego, by miały świadomość, że ulica to nie jest plac zabaw, a tak zwana zebra jest najbezpieczniejszym miejscem przechodzenia przez jezdnię