Wypadek w rolnictwieOdszkodowania dla rolników.

Pomożemy Ci uzyskać najwyższe należne odszkodowanie jeśli uległeś wypadkowi na terenie gospodarstwa rolnego z obowiązkowej polisy OC właściciela gospodarstwa.
Szkoda jaka powstała na skutek wypadku musi związek z działalnością rolniczą.
Najczęstsze wypadki:
Obrażenia na pile typu „krajzega”, obrażenia powstałe podczas podczepiania maszyn rolniczych, upadek z uszkodzonej drabiny, wypadki podczas zbiorów i podczas niewłaściwego przewozu osób.
O odszkodowanie mogą występować : właściciel gospodarstwa, jego rodzina, pracownicy a także osoby przebywające na terenie gospodarstwa które nie z ich winy uległy wypadkowi.

W tego typu sprawach należy zgromadzić następującą dokumentację:

– zebrać oświadczenia naocznych świadków, osób które udzieliły pomocy po zdarzeniu,
– zaświadczenia i zwolnienia lekarskie,
– karty informacyjne z pogotowia i szpitala,
– wyniki badań, prześwietleń,
– rachunki i faktury imienne za leki, konsultacje specjalistyczne, rehabilitację,
– dokumentację fotograficzną z doznanych obrażeń oraz uszkodzonych rzeczy osobistych podczas wypadku np. zegarek, telefon.
Należy zadbać aby w dokumentach medycznych była informacja że przyczyną rozstroju zdrowia był wypadek.

Masz prawo do zwrotu kosztów poniesionych :

– na leczenie,
– rehabilitację,
– dojazdów do placówek medycznych,
– zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego,
– opiekę osoby trzeciej,
– odszkodowania dla rolników z tytułu utraconego dochodu i innych utraconych korzyści.
W przypadku braku wykupionego ubezpieczenia OC u sprawcy roszczenia będziemy dochodzić od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.
Przy niewielkich obrażeniach ciała okres przedawnienia to 3 lata, przy poważnych obrażeniach lub jeśli są ofiary w ludziach okres przedawnienia to 20 lat.
Jeśli jesteś w trudnej sytuacji życiowej wypłacimy Ci zaliczkę na poczet odszkodowania.
Pracujemy dla Ciebie bez żadnych kosztów i opłat wstępnych.
Zadzwoń lub napisz do nas wiadomość z opisem twojego wypadku oraz uzyskanego ubezpieczenia a my
w najszybszym możliwym czasie skontaktujemy się w celu przeanalizowania zdarzenia.