Wypadek śmiertelny


Wypadek śmiertelny

Pomożemy Ci uzyskać najwyższe należne odszkodowanie jeżeli utraciłeś osobę bliską w wypadku nie z jej wyłącznej winnym w związku z wypadkiem :
– komunikacyjnym
– przy pracy
– w gospodarstwie rolnym
– potknięciu
– poślizgnięciu
– wypadku śmiertelnym w wyniku błędu medycznego

Kto może ubiegać się o odszkodowanie?

Osobami mogącymi ubiegać się o odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej są: współmałżonkowie, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki. Także osoby pozostające w nieformalnym związku z osobą zmarłą. Dlatego pogorszenie musi mieć charakter obiektywny i wynikać ze śmierci osoby najbliższej.
Sąd może też przyznać zadośćuczynienie za śmierć najbliższym członkom rodziny które powinno rekompensować doznaną krzywdę.Powinno także pomóc dostosować się do zmienionej sytuacji życiowej.
Osobom poszkodowanym należy się również renta stosowna do ich potrzeb w odniesieniu do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego w wypadku.
Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zwrotu kosztów związanych z pogrzebem.Podobnie jest z innymi kosztami.
Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie nawet jeśli wcześniej otrzymałeś odpowiedź odmowną. Oraz jeśli uzyskałeś już jakieś odszkodowanie, ale uważasz, iż jest ono za niskie.
Wszystkie koszty należy dokumentować F.Vat imienną.

Odszkodowania za śmierć bliskiej osoby w wypadku można dochodzić nawet do 20 lat od daty śmierci.

Ze względu na fakt, że jeśli jesteś w trudnej sytuacji życiowej wypłacimy Ci zaliczkę na poczet odszkodowania.
Pracujemy dla Ciebie bez żadnych kosztów i opłat wstępnych.
Nie zastanawiaj się, nie analizuj, nie doszukuj się podstępów, po prostu podnieś telefon i zadzwoń. To nic nie kosztuje a korzyści mogą być ogromne. Mając na uwadze fakt iż każde przeciętne odszkodowanie jest zaniżane w celu wypłaty jak najniższych świadczeń. Być może proces o większą wypłatę może kosztować nawet kilka tysięcy. Nasza darmowa analiza jest wykonywana właśnie dlatego, aby nie obciążać dodatkowymi kosztami osób które zostały oszukane przy wypłacie odszkodowania za wypadek śmiertelny.