Obrażenia ciała
 

Obrażenia ciała.

Pomożemy Ci uzyskać najwyższe należne odszkodowanie jeżeli zostałeś poszkodowany w wyniku wypadku:
– komunikacyjnego
– przy pracy
– na gospodarstwie rolnym
– obrażenia ciała w wyniku błędu medycznego
– potknięcia
– poślizgnięcia
– innego wypadku, gdzie sprawca ma ubezpieczenie OC.

Obrażenia ciała są to uszkodzenie ciała polegające na naruszeniu integralności fizycznej człowieka.
O obrażeniach mówimy zarówno, gdy dojdzie do zewnętrznego uszkodzenia skóry, jak i urazu tkanek oraz narządów wewnętrznych.

– nie ma znaczenia, czy ofiara wypadku była ubezpieczona, czy nie; odszkodowanie należy się jej bowiem z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku,
– pasażerowi poszkodowanemu w wypadku należy się odszkodowanie nawet, jeśli jechał samochodem sprawcy,
– dziecku do 13 roku życia – mimo, że wtargnęło na jezdnię powodując wypadek – należy się odszkodowanie, ponieważ według prawa nie ponosi ono odpowiedzialności za swoje czyny,

Odszkodowanie należy się również za szkodę powstałą:

– przy wsiadaniu do pojazdu mechanicznego i wysiadaniu z niego,
– bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu mechanicznego,
– podczas zatrzymania, postoju lub garażowania pojazdu.

Odszkodowanie może otrzymać każdy uczestnik zdarzenia który nie został uznany za wyłącznego winnego.

W tego typu sprawach należy zgromadzić następującą dokumentację:

– zebrać oświadczenia naocznych świadków, osób które udzieliły pomocy po zdarzeniu, notatkę policyjną jeśli była,
– zaświadczenia i zwolnienia lekarskie,
– karty informacyjne z pogotowia i szpitala,
– wyniki badań, prześwietleń,
– rachunki i faktury imienne za leki, konsultacje specjalistyczne, rehabilitację,
– dokumentację fotograficzną z doznanych obrażeń oraz uszkodzonych rzeczy osobistych podczas wypadku np. zegarek, telefon.
Należy zadbać aby w dokumentach medycznych była informacja że przyczyną rozstroju zdrowia był wypadek.

Masz prawo do zwrotu kosztów poniesionych:

– na leczenie,
– rehabilitację,
– odnośnie dojazdów do placówek medycznych,
– na zakup leków, sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego,
– opiekę osoby trzeciej,
– odszkodowania z tytułu utraconego dochodu i innych utraconych korzyści.
W przypadku wypadku komunikacyjnego dochodzimy roszczeń nawet jeśli sprawca zbiegł z miejsca wypadku i pozostaje nieznany lub nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC.
Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie nawet jeśli wcześniej otrzymałeś odpowiedź odmowną lub też uzyskałeś już jakieś odszkodowanie, ale uważasz, iż jest ono za niskie.
Przy niewielkich obrażeniach ciała okres przedawnienia to 3 lata, przy poważnych obrażeniach lub jeśli są ofiary w ludziach okres przedawnienia to 20 lat.
Jeśli jesteś w trudnej sytuacji życiowej wypłacimy Ci zaliczkę na poczet odszkodowania.
Pracujemy dla Ciebie bez żadnych kosztów i opłat wstępnych