O firmie
O firmie EuCO – misja firmy:

„Oferować najwyższą jakość usług, kierując się wyłącznym dobrem Klienta”

Naszą misją jest niesienie pomocy prawnej i finansowej osobom, które ucierpiały w wyniku wypadków.
Misję tę realizujemy poprzez uzyskiwanie jak największych odszkodowań i zadośćuczynień od firm ubezpieczeniowych w kraju i za granicą.
• Jesteśmy Grupą Kapitałową EuCO działającą od 2004 r., zatrudniającą 200 pracowników w centrali w Legnicy.
• Posiadamy własną Kancelarię Radców Prawnych, która jest pionierem nowych rozwiązań prawnych.
• Jesteśmy silnym, równym i skutecznym partnerem dla Towarzystw Ubezpieczeniowych.
• Od momentu powstania, EuCO wskazuje społeczeństwu, że każdy ma pełne prawo do walki o należne mu odszkodowania.

EuCO S.A. zapewnia swoim klientom:

• gwarancję braku opłat przez cały proces dochodzenia do odszkodowania
• pełną obsługę prawną,
• pomoc w ustaleniu odpowiedzialności i zgromadzeniu dowodów,
• pomoc w uzyskaniu dokumentacji medycznej ze szpitali, dokumentów z akt policji, prokuratury i sądów,
• ocenę skutków wypadku przez lekarzy znajdujących się na listach biegłych sądowych,
• doradztwo w zakresie uzupełniania dokumentacji o dalsze badania i wizyty u innych specjalistów,
• weryfikację orzeczeń wydawanych na zlecenie towarzystw ubezpieczeniowych,
• pomoc psychologa i psychiatry,
• zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych cierpień fizycznych i psychicznych,

Zwrot kosztów:

• leczenia szpitalnego i poza szpitalnego u wysokiej klasy lekarzy specjalistów,
• zakupu leków, sprzętu rehabilitacyjnego,
• wyrównanie utraconego dochodu,
• opieki osób trzecich,
• odpowiedniego lub lepszego odżywiania,
• przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich,
• w przypadku niezdolności do pracy rentę wyrównującą utratę dochodów
Zgodnie z zasadą „nie ma wygranej, nie ma wynagrodzenia” pobieramy ustaloną prowizję wyłącznie po uzyskaniu przez nas należnego odszkodowania.
Ponieważ nasze wynagrodzenie zależy od kwoty odszkodowania, dokładamy wszelkich starań, by była ona możliwie najwyższa.

Nasze sprawy:

• 1 milion złotych dla ofiary wypadku samochodowego po 19 latach!
• 520 tysięcy zadośćuczynienia za śmierć 14 letniego Filipa porażonego prądem po 11 latach od tragedii.
• 140 000 zł zadośćuczynienie 16 latach od tragedii
• 100 000 zł zamiast odmowy zadośćuczynienia dla rodziny zmarłej Katarzyny J.
• 20 000 zł zamiast 6 000 zł za upadek na nierównym chodniku
• 208 986 zł zamiast 54 500 zł dla poszkodowanego w wypadku kierowcy
• 366 769 zł zamiast 12 000 zł dla szesnastoletniej Oli – pasażerki pojazdu i jednocześnie córki sprawcy
• 200 000 zł zamiast odmowy wypłaty odszkodowania dla 14-letniego Pawła