Naprawa powypadkowego auta

Naprawa powypadkowego auta

13 kwietnia 2019 Bez kategorii 0

 Naprawa powypadkowego auta samemu

Naprawa powypadkowego auta we własnym zakresie nie musi wiązać się z koniecznością przedstawiania faktur, rachunków za usługę.

Poszkodowanemu należy się pełny zwrot kosztów przywrócenia auta do stanu sprzed wypadku. Nie ma potrzeby dokumentowania gdzie naprawił samochód. Nie ważne jakich  użył części, ile godzin poświęcił na naprawę i jaki jest aktualnie stan samochodu po naprawie. Taki wniosek płynie po orzeczeniach sądu najwyższego który wypowiedział się na wniosek sądu niższej instancji w pięciu podobnych sprawach.

Treść pytań brzmiała niemal identycznie i można by je zacytować. Czy w przypadku, gdy przed ustaleniem odszkodowania dojdzie do naprawy, odszkodowanie wyliczamy do równowartości wydatków faktycznie poniesionych? Czy też powinno się je ustalić hipotetycznie na podstawie kalkulacji rzeczoznawcy.

Sąd najwyższy wypowiedział się w tej kwestii- naprawa powypadkowego auta.

  • Poszkodowany może żądać odszkodowania niezależnie od tego czy przystąpił do naprawy czy nie
  • Naprawa wykonana przed wyliczeniem szkody nie ma znaczenia.
  • Poszkodowany nie ma obowiązku przedstawiania rachunków za remont bo może np. je zgubił.
  • Ubezpieczyciel jako podmiot odpowiedzialny za szkodę powinien w taki sposób ustalić wysokość odszkodowania, aby wyrównać uszczerbek powstały w majątku poszkodowanego na skutek zdarzenia.                                                                                                                                    

Poszkodowany może ustalić z ubezpieczycielem sposób likwidacji szkody. Wartość szkody może być ustalona w oparciu o kosztorys. Będzie on wyznaczał rozmiar kompensaty dokonywanej przez ubezpieczyciela.

Od teraz poszkodowany ma prawo do naprawy szkody na swoim majątku w sposób przez niego wybrany.