Kwota odszkodowania za wypadek

Kwota odszkodowania za wypadek

9 stycznia 2019 Bez kategorii 0

Kwota odszkodowania za wypadek ?

Poszkodowany w wypadku zawsze zastanawia się nad jego wysokością. Zastanawiamy się ile można otrzymać, ale też nad tym, czy przyznane odszkodowanie nie jest zaniżone przez ubezpieczyciela.

Obliczanie wielkości uszczerbku na zdrowiu reguluje Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. Dlatego zawiera ono szczegółowe zasady orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, tryb postępowania oraz sposobu postępowania o jednorazowe odszkodowanie.

Znając, widełki w jakich będzie poruszał się lekarz orzecznik szacując uszczerbek na zdrowiu możemy prawdopodobnie określić  nasze przyszłe odszkodowanie. W życiu spotykamy się z różnymi sytuacjami.

Dlatego wartości zadośćuczynienia na jaką możemy liczyć za 1 % uszczerbku na zdrowiu poszkodowanego w szkodzie likwidowanej z OC sprawcy wypadku, możemy wyliczać różnymi metodami.

  • Zadośćuczynienie jako iloczyn minimalnego wynagrodzenia

Niektóre sądy przyjmują wartość minimalnego wynagrodzenia jako wartość, która ma charakter kompensacyjny. Mnożą 11 % trwałego uszczerbku na zdrowiu z orzeczenia lekarza x 2100 (kwota płacy minimalnej w 2018 r) = 23100 PLN zadośćuczynienia. Na szczęście jest to tylko jedna z metod.

  • Zadośćuczynienie jako iloczyn świadczenia z ZUS.

Jest to najbardziej kontrowersyjna metoda ponieważ zakład ubezpieczeń przyjmuje wytyczne ZUS. Mówią one, że jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości 20% przeciętnego wynagrodzenia za każdy procent stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Zgodnie z komunikatem Prezesa ZUS do 31 marca 2018 wartość 1 % uszczerbku na zdrowiu wyliczono na 809 PLN. Co daje nam kwotę 11% x 809 = 8899 PLN.

  • Praktyki sądowe miarkowania zadośćuczynienia           

Następną metodą dla jest przyjęcie wartości 2.000 – 2.500 PLN za jeden punkt procentowy uszczerbku na zdrowiu. Takie automatyczne wyliczenie jest metodą najbardziej popularną. Na pewno ze względu na szybkość wyliczenia i prostotę kalkulacji. Nie jest ono niestety najbardziej korzystną metodą dla poszkodowanych.

  • Określenie zadośćuczynienia na podstawie analizy każdego przypadku.

Jest to metoda najbardziej korzystna dla poszkodowanych. Jest też najbardziej pracochłonna i z tego powodu bardzo rzadko spotykana w sądach rejonowych. W postępowaniach likwidacyjnych prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń też rzadko występuje. W tej metodzie nie do przecenienia jest rola profesjonalnego pełnomocnika. Uzyska on najwyższą kwotę zadośćuczynienia za 1 % trwałego uszczerbku na zdrowiu.