Inne wypadki
 

Inne wypadki:

BŁĄD W SZTUCE LEKARSKIEJ

Pomożemy Ci uzyskać najwyższe należne odszkodowanie jeżeli w wyniku błędu medycznego straciłeś bliską osobę, została ona kaleką lub stan jej zdrowia uległ pogorszeniu.
O błędzie medycznym mówimy wtedy, gdy istnieje związek przyczynowy między popełnionym need research paper written assignment writing błędem a śmiercią pacjenta, uszkodzeniem ciała czy rozstrojem zdrowia.Także  działaniem niezgodnym ze stanem wiedzy medycznej bądź niedbalstwem.

Przykładowe błędy medyczne:

– niezdiagnozowane złamania
– odmowa udzielenia świadczenia medycznego
– szkody przy porodzie
– niewłaściwe podanie leku
Prowadzenie sprawy o odszkodowanie w wyniku błędu lekarskiego wymaga fachowej wiedzy którą dysponuje nasz zespół prawników.
W tego typu sprawach bardzo często istnieje konieczność zgłoszenia możliwości need research paper written assignment writing popełnienia przestępstwa na prokuraturze w celu ustalenia winnego
W tego typu sprawach należy zebrać całą dostępną dokumentację medyczną.
Jeśli jesteś w trudnej sytuacji życiowej wypłacimy Ci zaliczkę na poczet odszkodowania.
Pracujemy dla Ciebie bez żadnych kosztów i opłat wstępnych.

OPÓŹNIONY/ODWOŁANY LOT

Jeżeli Twój lot był opóźniony, odwołany lub odmówiono Ci wejścia na pokład, możesz być uprawniony do rekompensaty.

Pomożemy Ci uzyskać należne odszkodowanie za opóźniony/ odwołany lot nawet do 600 euro na osobę.
Możesz ubiegać się o odszkodowanie także jeśli nie jesteś obywatelem kraju należącego do Unii Europejskiej. Twoje obywatelstwo nie ma wpływu na zastosowanie zapisu rozporządzenia WE 261/2004.
Odszkodowania otrzymuje pasażer a nie ten, kto płacił za bilet. Jeśli opóźnienie miało miejsce podczas podróży służbowej, to jako pasażer możesz domagać się odszkodowania.
Rekompensata należna jest w trybie natychmiastowym i bez względu na ewentualne zaoferowanie zmiany planu podróży.
Linie lotnicze mogą zmniejszyć wysokość rekompensaty o połowę w sytuacji, gdy opóźnienia wyniosły mniej niż 2, 3 lub 4 godziny.
Zazwyczaj odszkodowanie proponowane przez linie lotnicze jest niższe od pełnej wartości odszkodowania określonej w rozporządzeniu WE 261/2004. Jeżeli linia lotnicza proponuje Ci bony lub mile lotnicze, zawsze możesz poprosić nas o upomnienie się w Twoim imieniu o gotówkę

Możliwość ubiegania się o odszkodowanie dotyczy również pasażerów tanich linii lotniczych i lotów czarterowych.

Roszczenia z tytułu opóźnionego, odwołanego lub przepełnionego lotu przedawniają się po okresie 3 lat. Prześlij nam informacje dotyczące Twojego lotu, a my zatroszczymy się o resztę.
Linia lotnicza nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy zakłócenie lotu powstało wskutek „nadzwyczajnych okoliczności”. Przez „nadzwyczajne okoliczności” rozumie się sytuacje, których nie można było uniknąć nawet przy podjęciu wszelkich racjonalnych środków. Takie jak nagłe przypadki medyczne, strajki pracowników obsługi lotniska lub kontroli ruchu lotniczego, niesprzyjające warunki pogodowe i ograniczenia związane z kontrolą ruchu lotniczego. Ponadto w zakres „nadzwyczajne okoliczności”, które zwalniają linie lotnicze z odpowiedzialności, wchodzą również wydarzenia, które można zakwalifikować jako działania siły wyższej. Mogą to być wojny lub zamieszki, jak również zdarzenia losowe, takie jak huragany, trzęsienia ziemi itd.

NIEUDANE WAKACJE

Pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie za nieudane wakacje których standard był niezgodny z tym deklarowanym przez Biuro Podróży.

Aby móc skutecznie dochodzić roszczeń od organizatora wycieczki turystycznej należy wiedzieć komu i w jakim przypadku należy się odszkodowanie. A kiedy z kolei możemy liczyć na zadośćuczynienie.
Istotą zadośćuczynienia jest zrekompensowanie szkody niemajątkowej, podczas gdy odszkodowania – szkody majątkowej.
Szkoda majątkowa jest to każdy ubytek w stanie posiadania, obejmujący zarówno straty, jakie poniósł poszkodowany, jak i utracone korzyści.
Szkoda niemajątkowa jest to ból (cierpienie fizyczne) lub cierpienie psychiczne, których przyczyną jest zmarnowany urlop.Ważny jest też stres związany ze zdarzeniami, jakie spotkały nas w trakcie wakacji. Katalog tych zdarzeń jest otwarty.

Określenie wysokości roszczeń za zmarnowany urlop oblicza się na podstawie karty frankfurckiej.

Tabela pozwala ustalić, jaki procent kosztów wycieczki biuro turystyczne powinno zwrócić za niedotrzymanie warunków umowy. Dokument podzielony jest na działy, w których wyliczone zostały niedogodności związane z noclegiem, wyżywieniem i transportem. Czwarta część zawierająca pozostałe typowe rozbieżności z ofertą, spotykane w roszczeniach klientów.
W przypadku dochodzenia roszczeń związanych z nieprzyjemnościami podczas urlopu, to na nas spoczywa obowiązek udowodnienia zaniedbań, których dopuścił się organizator. Ważną rzeczą jest też to by zadbać o świadków lub ich pisemne oświadczenia, a także gromadzić zdjęcia i filmy, które posłużą za dowody.